Zajímavosti ze světa zvířat 2

Zdroj: Cathy Keifer / 123RF.com

Reklama

Kdo používá barvy bez štětce? Který živočich má až 100 nápadníků? Ať už den, několik měsíců či celá léta, krátí se čas všem. Každý si je přesto vědom svých povinností a vykonává tvrdou práci. Živočišná říše je přece tak barevná! O tom, že všekazi dokáží doslova ,,z vody“ vařit beton, o malování pocitů, o žádaných krasavicích, ale i o tom, že k plachtění skutečně není zapotřebí plachetnic.

Chameleoni

Chameleoni (Chamaeleonidae) jsou mistři barev. To je jistě i to první, co nám vyvstane na mysli při řeči o chameleonech. Je ale zapotřebí ujasnit si základní fakt. Mylné báchorky totiž tvrdí, že chameleoni mění zbarvení těla v závislosti na prostředí. Pozor! Zbarvení chameleonů se mění pouze na základě emocí. Šťastní a spokojení chameleoni mají krásnou a zářivě zelenou barvu. Ta se mění společně s emocemi.

Užovky proužkované

Užovky proužkované (Thamnophis sirtalis) jsou severoameričtí hadi, jež hromadně zimují v nezamrzajících puklinách. Když přijde jaro, vylézají jich tisíce na povrch. Samci pak vyhledávají samice pomocí pachové stopy. Jedné samici věnuje pozornost až 100 samců, kteří se ji ve změti konkurentů pokoušejí oplodnit.

Jepice

Zdroj: Evgenii Zadiraka / 123RF.com

Jepice (Ephemeroptera) patří mezi hmyz, žije nejkratší dobu. Je pravdou, že vodní larvy jepic mohou žít až několik let, ovšem dospělí jedinci se dožívají jednoho až tří dnů. Během svého krátkého života se dospělci stačí pouze rozmnožit. Kvůli redukovanému ústnímu a trávicímu ústrojí dokonce nepřijímají ani potravu.

Létavky

Létavky jsou žáby, které mají blány mezi prsty. Díky těmto blánám jsou schopny klouzavého letu. Tímto způsobem plachtění jsou schopny překonat vzdálenost až 15 metrů. Plachtění využívají k přemisťování či jako útěk před predátorem. Směr a délku letu ovládají pomocí krčení prstů.

Všekazi

Zdroj: Chaiyon Srichiangha / 123RF.com

Všekazi (Isoptera), známí jako termiti, si staví jedno z nejzajímavějších hnízd. K jeho stavbě používají sliny smíchané s vlastním trusem, nebo písek. Toto hnízdo je pak neuvěřitelně tvrdé. Hmota by se dala po vyschnutí přirovnat k betonu. Termitiště může být vysoké až 6 metrů. Ovšem to, co vidíme na povrchu, je pouhá nadstavba. Většina termitišť vede i pod zem.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama

Další zajímavé články

Zajímavosti ze světa zvířat 12

Jaký talent v sobě ukrývá paka nížinná? Který had je jedním z nejdelších a současně nejnebezpečnějších na světě? Čím se chlubí tinama

Zajímavosti ze světa zvířat 11

Který živočich ,,ochutnává“ vánek jazykem? Může být proces vylučování spojen s iluminiscencí? Jaké společenské rozvrstvení skupin převládá u psounů? Ze sladkých vod

Zajímavosti ze světa zvířat 10

Kdo má nejdelší jazyk ve zvířecím království? Který živočich svou rychlostí skoků konkuruje vesmírným technologiím? Kteří živočichové neradi mění jídelníček? O vylučovacím