Zahrada plná puntíků se slunéčkem sedmitečným

Fotografie: Slunéčko sedmitečné
Zdroj: Michael Edward / 123RF.com

Reklama

Slunéčko sedmitečné neboli beruška

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) se tradičně přezdívá beruška. Beruška je jeden z nejznámějších brouků vůbec a také nejběžnější typ slunéčka u nás i v okolních státech. Mezi jeho příbuzné patří slunéčko třináctitečné (Hippodamia convergens), slunéčko velké (Anatis ocellata), slunéčko čtrnáctitečné (Propylea quatuordecimpunctata) či například slunéčko skvrnité (Psyllobora vigintiduopunctata). Berušku najdeme po celé střední Evropě, kde obývá stromy, bylinné vegetace nebo keře.

Slunéčko sedmitečné má krovky a 7 teček

Tento výrazně zbarvený brouk má paličkovitá tykadla a zakulacené tělo, které je pokryto červenými krovkami se sedmi černými tečkami. Pod krovkami se nacházejí složená blanitá křídla. Na černé hlavě slunéčka nalezneme malé bílé skvrnky. Larva má šedočernou barvu s červenožlutými bradavkami. Dosahuje velikosti 0,5 cm. Dospělý jedinec dosahuje vzrůstu kolem 12 mm. Na jaře nakladou samičky přibližně 400 vajíček do štěrbin listů či na jejich spodní stranu. Po týdnu se z vajíček líhnou larvy, jejichž další vývin je závislý na teplotě. Zpravidla se ale vždy zakuklí během 30-60 dnů. Čím je teplota vyšší, tím je zakuklení rychlejší. Potom trvá týden či dva než se ze závěsu na rostlině vylíhne nový brouk. Mladá beruška se pak rozmnožuje až druhým rokem a ještě toho roku v létě hyne.

Zdroj: Andrii Malkov / 123RF.com

Slunéčka se živí hmyzem, nejčastěji mšicemi

Slunéčko sedmitečné žije samostatně, ale na zimu se shlukuje do skupin, které mohou čítat až sto jedinců. Schovávají se pod kameny, do kůry stromů či poblíž lidských sídlišť. V zahradách a sadech je tento druh hmyzu velice vítaný. Živí se totiž mšicemi a dalším hmyzem – červci, roztoči nebo sviluškami. Beruška dokáže za rok spořádat až 5000 mšic.

Při ohrožení vypouští berušky hořký sekret

A jak si beruška chrání svůj život? Kromě pestrého zbarvení, které má upozornit na nepříjemnou chuť, disponuje slunéčko ještě dalším obranným mechanismem. Při nebezpečí nejprve bezvládně padá na zem a hraje tak „mrtvého brouka“. Pokud je s ním dál manipulováno, vypouští z těla oranžový sekret obsahující alkaloidy. Sekret je hořký, páchnoucí, a proto mnoho predátorů odradí. Nejčastějšími nebezpečnými nepřáteli slunéček jsou ptáci.

Tip: Přečtěte si zajímavé informace také o ostatních živočiších a poznejte jejich život.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama