Vizuální klamy zebry obecné

Zdroj: Volker Schlichting / 123RF.com

Reklama

Zebru poznáme podle černobílých pruhů

Se zebrou se v zoologické zahradě jistě setkal každý z nás. Zebra obecná je natolik specifický živočich především díky výrazným černobílým pruhům, že ji rozhodně pozná i malé dítě. Pruhované kresbě vděčí i za fakt, že se v Čechách její jméno stalo synonymem pro přechody a černobílé šrafy na silnici.

Velmi ohrožený druh

Zebra obecná je nejmenší ze všech zeber. Současná populace zeber navíc čítá několik málo desítek kusů. Stojí tak na prahu vyhynutí. Zebry obecné se řadí mezi velmi ohrožená zvířata. Mírumilovné a krásné zebry žijí v nejjižnějším cípu Afriky, konkrétně v Kapských horách, kde se prohání po kopcích a skotačí v savanách.

Zdroj: rocchas75 / 123RF.com

Zebry jsou býložravci a žijí v Africe

Zebry obecné nevytvářejí velká stáda. Pohybují se jen v malých koloniích. V porovnání s příbuznou zebrou horskou, stepní a Grévyho je zebra obecná menší o 10 – 30 centimetrů. Výška v kohoutku činí maximálně 125 cm, zatímco zebra Grévyho dorůstá výšky až 160 cm. Všechny zebry jsou charakteristické černobílými pruhy. Takzvané „zebrování“ k zebře neodmyslitelně patří. Zebra obecná má, stejně jako proslulá zebra Grévyho, pruhy husté, rovnoběžné, nacházející se po celém těle.

Má pruhovaný trup i končetiny. Širší pruhy můžeme pozorovat na zádech, zatímco na břiše se pruhy skoro vytrácejí. Uši zebry jsou více než koni podobné oslu. Stavbou těla se však zebry blíží spíše k primitivním koním. Oproti nim však mají výrazně kratší nohy a mohutnější hlavu, což je předurčuje k rychlejšímu a vytrvalejšímu běhu.

Kolonie zeber opticky klame predátory

Zebry žijí v rodinných skupinách s jedním hřebcem. Zbytek osazenstva tvoří klisny a mláďata. Zebra obecná je březí přibližně jeden rok. Rodí obvykle jedno mládě. Pokud má mláďata dvě, druhé málokdy přežije. Tito živočichové jsou, stejně jako další kopytníci, býložravci. Zároveň představují oblíbený zdroj potravy pro všechny africké šelmy. Zebru lze velmi špatně ochočit a vycvičit. Není vhodná k jezdectví.

Když už se ji pokusíte osedlat, pořiďte na ni speciální jezdecký postroj. Zajímavostí je, že zebry jsou schopny vzájemně se rozeznat dle svých pruhů a následně spolu komunikovat. Zebrování působí i jako optický klam, díky kterému stádo zeber vypadá jako jeden celek – jedno velké zvíře – což má za cíl odradit možné predátory. Pruhy zeber údajně odrazují i mouchy Tse-tse. Tento fakt dokládá také to, že afričtí domorodci natírají pruhy i vlastní dobytek.

Tip: Poznávejte vzdálenou i blízkou živočišnou říši a prohlédněte si i ostatní zajímavé živočichy.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama