Sysel obecný: mizející soused

sysel obecný
Zdroj: allexxandar / 123RF.com

Reklama

Sysel se řadí mezi hlodavce

Jeho jméno se učí všechny děti na základní škole. Sysel obecný patří totiž do českých vyjmenovaných slov. Většina ho ale viděla jen na fotografii. Jen málokdo se může pochlubit, že potkal sysla v přírodě, protože jeho počty v posledních letech vytrvale klesají.

Malý tvor s velkýma očima a krátkým ocasem

Sysel obecný (Spermophilus citellus) je hlodavec s protáhlým tělem na nízkých nohách. Má krátký ocas a poměrně drobné ušní boltce. Srst, která je zbarvená žlutohnědě až pískově šedožlutě, je ve spodní části těla světle žlutá. Okolo velkých černých očí, krku a brady jsou bílé pruhy. Chlupy jsou přiléhavé k tělu, proto sysel vypadá tak hubeně. Hmotnost dospělého sysla obecného se pohybuje od 240 do 340 g. Délka těla je od 18 do 24 cm, ocas od 4,5 do 8 cm. Může se dožít až 5 let, ve volné přírodě většinou 1,5 roku.

Počet syslů se neustále snižuje

Sysel obecný se dříve vyskytoval v jihovýchodní části Evropy. V raném středověku se ve velkých počtech dostal i k nám, do střední Evropy. Na našem území se ale podle archeologických nálezů z přelomu letopočtu, které se nalezly na jižní Moravě, vyskytoval v blízkosti tehdejších lidských sídlišť. Do 50. let minulého století byl běžný v bezlesých nížinách i pahorkatinách. Poté, hlavně díky zásahům zemědělců, se jeho počty začaly silně snižovat. Na začátku našeho století byl sysel obecný už řazen mezi chráněné druhy, ale jeho populaci místo lidí začaly likvidovat klimatické změny a malá genetická variabilita. Při sčítání v roce 2000 žil tento hlodavec ještě na 45 lokalitách, v roce 2008 už jen na 35. Tyto zbytky přežívají v nížinách jižní Moravy, středních a severních Čechách od 150 do 650 m n. m.

Zdroj: allexxandar / 123RF.com

Syslové žijí v koloniích a staví si nory

Sysel obecný dříve obýval louky, meze, sady i příkopy podél silnic. Dnes jeho kolonie najdeme na udržovaných travnatých plochách, jako jsou golfová hřiště, letiště, nebo dostihová závodiště. A to jenom ta, která jsou dobře osluněná a mají malou vlhkost půdy. Jeho kolonie mohou dosahovat stovky jedinců, naše nynější největší skupina čítá okolo 650 exemplářů. Nory, které si sysel hloubí, mají průměr 5 až 7 cm, dosahují hloubky 80 cm a délky i 6 m. Staví si i únikové chodby, ale ty jsou kratší. Sysla obecného můžeme na povrchu spatřit v ranních hodinách a odpoledne. Prudký sluneční žár a déšť přečkává v podzemí. Při delším horkém počasí může upadat do letního spánku. Zimu přečká zimním spánkem v norách s ucpanými vchody. Do toho vstupuje na konci srpna, probouzí se na přelomu března a dubna. Hned poté dochází k páření, při kterém se vždy rozmnožuje jen část samic v kolonii. Ty rodí od května do června obvykle 4 až 8 mláďat, která asi po měsíci vylezou na povrch. Dospělosti dosáhnou v následujícím roce. Sysel se živí rostlinami a jejich semeny, nepohrdne ani drobným hmyzem nebo ptáčaty na zemi hnízdících ptáků.

Chráněný druh živočicha

V současné době je počet u nás žijících syslů obecných odhadován na 3 600 jedinců. Nejen v České republice, ale i na území celé Evropské Unie je chráněn zákonem. Rozjelo se několik záchranných programů, které mají tohoto hlodavce zachránit před úplným vyhubením. Podle prvních výsledků se v některých zemích daří zastavit pokles syslí populace. Snad se bude těmto programům dařit i nadále, abychom za tímto pozoruhodným zvířetem nemuseli chodit jen do zoologických zahrad.

Tip: Nenechte si ujít i další zajímavé informace o živočiších žijících na našem území.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama