Slepýš křehký: had nebo ještěr?

Slepýš křehký
Zdroj: Rudmer Zwerver / 123RF.com

Reklama

Slepýš je ještěr, i když vypadá jako had

Slepýš křehký je jeden z našich nejrozšířenějších plazů. Můžeme ho potkat v přírodě i u našich domovů. Často ho ale vidíme jako mršinu přejetou na silnici. Mnoho lidí si ho plete kvůli tvaru těla s hadem. Ve skutečnosti je to ale ještěr. Představme si plaza, který klame tělem, trochu blíž.

Není slepý, dokonce ani jedovatý

Slepýš křehký (Anguis fragilis) má zploštělou a mírně protáhlou hlavu. Jeho hadovité tělo je bez končetin, ale na kostře můžeme najít zbytky pánve. Na rozdíl od hadů má na očích mrkací víčka. Slepýš, i přes své jméno, vidí poměrně dobře. I když se hadům podobá a mnoho lidí si ho s nimi plete, plazí se odlišným způsobem, protože má jiné postavení šupin na těle než oni. Také je mezi lidmi rozšířen názor, že je jedovatý. Má totiž na konci svého ocasu malý trnitý výrůstek, který používá jako bodlo při chytání kořisti. Proto to vypadá, jako když svou oběť bodá a chce uštknout. Trn však jed neobsahuje, pravděpodobně se vyvinul jako odstrkovadlo v úzkých prostorech. Zbarvení hřbetu je hnědavé, žlutošedé, šedohnědé, někdy kovově stříbřité až nazlátlé. Po hřbetu se táhnou většinou jeden, dva, nebo tři tmavé až černé pruhy, které vzácně mohou i chybět. Barva břicha se mění podle pohlaví. Samečci mají podélný, úzký a načernalý až černý pruh. Samičky ho mají po celé ploše. Samci jsou menší než samice, dorůstají od 21 do 32 cm, samičky od 26 do 38 cm.

Slepýši mají nejraději stín a vlhko

Slepýše křehkého můžeme potkat v přírodě hlavně přes den a při soumraku. Vyhledává vlhká a zastíněná prostředí s vyšší hladinou spodní vody nebo s častými srážkami či bohatou rosou. Proto za horkých letních dní vylézá ze svého úkrytu už brzy ráno, aby se napil a zvlhčil si kůži. Poté se drží ve stínu a nesluní se. Opačná situace nastává při chladných a deštivých dnech. Vylézá na povrch až po oschnutí okolí a sluní se celý den. Až když si dostatečně prohřeje tělo, začne lovit. Živí se hlavně plži, červy, dospělým hmyzem i jejich larvami. Zvládne ulovit i zraněná mláďata hadů.

Zdroj: Thomas Koschnic/ 123RF.com

Plaz, který patří mezi vejcoživorodé živočichy

Podle počasí mu zimní spánek začíná v říjnu až listopadu. Zimuje pohromadě s více slepýši, dalšími druhy plazů a obojživelníků. V průběhu svého spánku se několikrát probouzí, a dokonce vylézá na povrch, na prosluněná místa. Trvale se probudí v březnu, ve vyšších polohách až v dubnu. Páří se v průběhu května, kdy samci občas mezi sebou bojují o samice. Slepýš křehký vajíčka neklade, je totiž vejcoživorodý. To znamená, že mláďata se rodí již bez vaječného obalu, většinou v září, dokonce i v říjnu. Po narození měří od 4,4 do 6,9 cm. Zbarvení mají světlejší než dospělci, někdy jim chybí i tmavé pruhy. Pohlaví lze určit až ve druhém roce. Dospělosti dosahují někteří jedinci až čtvrtým rokem. Celkově se může dožít 25 let i více.

Slepýš křehký a slepýš východní

Slepýš křehký žije skoro na celém našem území. Nejvíce se mu daří od středních do horských poloh. Nemá rád bezlesí, ale na mokřadech se spokojí i s menšími porosty keřů. Žije na pasekách, při okrajích lesů, polí a luk. Má rád i rašeliniště, lomy, skalnatá a vlhká území. Občas ho můžeme najít na silničních a železničních náspech v blízkosti vlhkých okrajů lesa nebo mokřadu. Kromě slepýše křehkého žije na našem území i slepýš východní, který má rád suchá stanoviště. Přesto najdeme místa, kde žijí oba druhy společně, a dokonce se mezi sebou kříží a vytvářejí přechodné formy.

Tip: Zjistěte, jací další zajímaví živočichové žijí na našem území a můžete je potkat ve volné přírodě.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama