O užitku i hrozbách kapra obecného

kapr obecný
Zdroj: wrangel / 123RF.com

Reklama

Nejčastěji se kapr konzumuje na Vánoce

Nejoblíbenější hospodářsky pěstovanou rybou je bezpochyby kapr obecný (Cyprinus carpio). Jeho chov má po celém světě tisíciletou tradici. Chov kapra není náročný, disponuje rychlým růstem, nevadí mu transport a maso této ryby je velmi kvalitní. Kapr obecný však může být považován i za hrozbu. Narušuje ekosystémy vodních toků, odkud vytlačuje původní druhy. Zejména v Austrálii a Severní Americe je označován jako nebezpečný škůdce.

Rybka, která žije převážně v teplých vodách

Původním domovem kapra obecného byly velké a teplé řeky, kupříkladu Dunaj. Vyskytoval se na celém území Evropy – přes Asii až k Japonsku. Oproti dnešnímu kaprovi byla původní divoká ryba menšího vzrůstu s tělem pokrytým šupinami. Kapr se poté stal výhodným hospodářským živočichem a začal se chovat po celém světě. Přestože stále preferuje vody s teplotou okolo 20°C, dobře se mu daří i ve studených prudce tekoucích řekách nebo stojatých vodách. Ve většině nádrží se však musí neustále vysazovat, jinak by se zde neudržel.

Zdroj: mihtiander / 123RF.com

Kapři patří mezi všežravce

Kapr obecný, jak jej známe dnes, je průměrně půl metru velká ryba s robustním a vysokým tělem. Má velké zlatavé šupiny, které však mohou být redukovány. Podle toho rozlišujeme například kapra šupinatého, lysce či kapra hladkého. Existuje ovšem nepřeberné množství dalších vyšlechtěných mutací. Kapr obecný disponuje tupou krátkou hlavou s velkými vysunovacími ústy. Na horním rtu vyrůstají dva páry vousků. Kapří ploutve jsou mohutné se silnými paprsky. Disponují šedomodrou barvou včetně ocasní a řitní ploutve, která je načervenalá.

Tmavý šedozelený hřbet kontrastuje se světle žlutým až bělavým břichem. Kapr obecný je všežravec. Spořádá vše, co mu přijde do cesty. Nejčastěji ryje hlavou v bahně a požírá korýše, škeble, měkkýše a larvy, na něž narazí. Díky skvělému čichu je schopný rozlišovat. Tak si může svou potravu sám pečlivě vybírat. Potravu vyhledává i ve vodním sloupci či u hladiny. Filtruje plankton, loví menší rybky, pojídá výhonky rostlin. Nepohrdne ani obilným krmivem, které je mu nabízeno hospodáři. V nouzi je schopen zkonzumovat i leklou rybu.

Ryby utváří hejna, ve kterých se třou

Samci i samičky kapra obecného žijí v hejnech. Ta čítají od několika jedinců až po celé stovky. Ve skupinkách se pak kapři i třou. Výtěr probíhá na mělčinách, kde je dostatek vegetace, protože jikry se uchytávají na rostliny. Samec následně jikry oplodní a do 5 dnů se z nich vyvine plod. Další vývoj kaprů je pak celkem rychlý. Nejrychleji probíhá v tropech, kde je dostatečně teplá voda, proto se zde kapři třou i několikrát do roka. V evropských podmínkách tento akt probíhá jen jednou do roka. Zimu přečkávají v klidovém stavu u dna. Kapr obecný se dožívá až 40 let.

Tip: Poznejte živočichy ze všech koutů tohoto světa.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama