Čolek dravý: obojživelník s nelehkým životem

Foto: čolek dravý
Zdroj: Dirk Ercken / 123RF.com

Reklama

Čolek je kriticky ohrožený druh

Čolek dravý (Triturus carnifex) je ocasatý obojživelník, který nemá lehký život. Je považován za kriticky ohroženého druha, neboť se nedokáže přizpůsobit změnám, které člověk páchá v krajině. Konkrétně se jedná o vysušování lesů, přeměnu luk a strání na pole a zemědělskou krajinu. Nic z toho jej proto netěší. Velkým nepřítelem čolka dravého jsou také ryby. Nejenže dravé ryby pojídají bez ostychu larvy čolka, ale obecně obojživelníkům konkurují a překáží.

Obojživelník, který se živí bezobratlými

Na čolka dravého můžeme nejčastěji narazit ve střední Evropě, zejména v Německu, Rakousku, na Slovensku i v Maďarsku. Vyskytuje se také na Apeninském poloostrově a na západě Balkánského poloostrova. Čolci draví dělí svůj rok do dvou fází – fáze vodní a suchozemská. V rozmnožovacím období života se vyskytují ve vodě či její blízkosti. Dávají přednost mělkým tůním, rybníkům, pískovnám či zatopeným lomům, kde svítí slunce. Mimo dobu páření se pak zdržují v lesích, na vlhkých loukách a pastvinách nebo v mokřadech.

Ve dne se schovávají pod kořeny, mezi pařezy a skulinami. Aktivita stoupá v noci nebo za deštivých dnů, kdy vylézají. Živí se bezobratlými živočichy – hmyzem, červy, larvami žab, dokonce i vlastními potomky. Dospělí čolci přezimují. Zimnímu spánku se oddávají zahrabaní v zemi, ve skalních puklinách nebo v bahně na dně rybníka.

Zdroj: Michael Lane / 123RF.com

Čolci žijí ve dvou fázích – vodní a suchozemské

Čolek dravý je podobný čolkovi velkému. Často se s ním a dalšími druhy vzájemně páří. Dorůstá velikosti asi 15 cm, přičemž samička je nepatrně větší. V suchozemském období života mají čolci suchou, nevýrazně zbarvenou kůži. Disponují spíše tmavým odstínem, a proto na jejich těle nevynikají tmavé skvrnky. Ty jsou patrné jen na žlutě až oranžově zbarveném břiše. Tato výstražná barva upozorňuje na mírně jedovaté sekrety, které čolek z kůže vypouští. Na jaře však dochází k nápadným změnám vzhledu.

Čolci přechází do vodní, rozmnožovací fáze života, která trvá asi 4 měsíce. Přesunují se do rybníčků a tůní, kde se vyvíjejí blány mezi prsty a kožní lem ocasu. Tento proces pak umožňuje lepší pohyb ve vodě. Samci se připravují na složité svatební tance. Jejich vzhled se mění k nepoznání. Nejenže mění tělesnou barvu, aby byli co nejpestřejší, ale vznikají jim i ozdobné hřbetní lemy. Těmi lákají samičky a snaží se je přesvědčit, aby nasály jejich spermatofor do kloaky a zplodily společnými silami potomky. Oplozené samičky kladou vajíčka do vody, přičemž každé vajíčko zvlášť pečlivě zabalí do samostatného listu vodní rostliny. Z vajíček se asi po 14 dnech vylíhnou larvy.

Mají výrazné vnější keříčkovité žábry. Živí se vodním planktonem, později i pulci či svými sourozenci. Larvy čolků se často stávají obětí ryb, potápníků nebo dravých vodních ploštic. Na konci léta se larvy mění v dospělé čolky a opouštějí vodní prostředí.

Tip: Poznávejte i další zajímavé tvory a živočichy žijící na naší planetě zemi.

Sdílet na Facebooku

Nutrivet

Reklama